CURS 2015/2O16


PROFESSORAT DEL CENTRE 2015-2016Educació Infantil

Tutor I 3 A  Cuello Gas Almudena
Tutora I 3 B Bixquert Molla, Luis Javier
Tutora I 4  Ruiz Arjona, Mª Carmen
Tutora I 5A Albuixech Boix, Ana
Tutora I 5B Vallés Roca, María Victoria
Reforç/C Infantil Barreda Gascón, Rosa Ana


Educació Primària

Tutora 1PRIA Montoliu Ferrera María del Lidon 
Tutora 1PRIB Beltran Gaseni María José
Tutora 2PRIA Corbera i Aparici, Silvia
Tutora 2PRIB Serrano Comes, Raquel
Tutor 3PRIA Benavent Ferrando, Mª Isabel
Tutor 3PRIB Bayarri Rallo, María Teresa
Tutor 4PRIA  Tena Fuertes Alexis
Turoe 4PRIB  Barchín Martínez Ester María
Tutor  5PRIA Benlloch Álvaro Gemma 
Tutora 5PRIB Roda Vila, Juan Camilo
Tutora 6PRIA Sanz Giménez, Julian
Tutora 6PRIB Mulet Torres, Olga

Especialistes

Orientador S.P.E. Ramos García Carmina
Logopedia Martínez Font Sara
Treballadora Social . Caballero Oviedo, María
Esp. E.Física // Coor Verge Albiol, Hugo
                                  Tena Fuertes Alexis

                                
Esp. Anglès Raurell Forner, Eva
                   Marco Manzanares, Noelia

Música Gascón Llopis, Silvia
Pedagogia Terapeùtica Pavia Fos, María
Religió / Rodríguez Collado, Fdo. Santos
             
Compensatòria Monfort Belmonte, Jose

Primària/ Director Dosda Cardona, Enrique

HORARI DE L'EQUIP DIRECTIU

Direcció: D. Enrique Dosdá Cardona
Dilluns a divendres 9.00 a 9.45
Dimecres-dijous-divendres 15.45 - 16.30

Cap de estudis: Dª Olga Mulet Torres
Dilluns a divendres  15.45 - 16.30

Secretaria: Dª Sílvia Gascón Llopis
Dilluns a divendres de 9.00 - 9.45

Orientador cita prèvia al 964405605 Despatx

PT dimecres 12.30 a 13.30 Despatx

AL dimecres 12.30 a 13.30 Despatx
Membres del Consell escolar del centre

President  Dosdá Cardona Enrique
Cap d'estudis  Mulet Torres Olga
Secretària  Gascón Llopis Sílvia

Representants pares 
Montava Martí MªVictoria
Percium Verónica
Itarte Sánchez Estefanía
Guerrero María de los Santos
Barhon Abderraman 


Representants dels mestres

Ruiz Arjona, Mª Carmen
Albuixech Boix, Ana
Benavent Ferrando, Mª Isabel
Rodríguez Collado, Fdo. Santos
Raquel Serrano Comes
Roda Vila, Juan Camilo
Verge Albiol, Hugo

Representant del personal administració i serveis

Regidora representant de l'ajuntament


CALENDARI ESCOLAR I FESTIVITATS

En Educació Infantil i Educació Primària, les activitats escolars començaran el 10 de setembre de 2015 i acabaran el 21 de juny de 2015.

Els períodes de vacances del curs 2015-2016:

Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2015 al 6 de gener de 2016, ambdós inclosos. Les classes començaran el dijous 7 de gener.

Vacances de Pasqua: del dijous 24 de març al dilluns 5 d'abril ambdós inclosos.

Durant este curs escolar seran festius i no lectius els dies:


• 9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
• 12 d’octubre
• 7,8 de desembre
• 20 de gener.- Sant Sebastià
• 4, 5 i 8 de febrer, Carnestoltes
• 2 de maig
• 24 de juny, Sant JoanNormes de Convivència

Per tal de regular la convivència al centre s’han de complir aquestes normes:
• Les portes s’obriran CINC MINUTS ABANS DE L’HORA D’ENTRADA I D’EIXIDA.
• L’entrada al col·legi s’ha de realitzar puntualment, a les 9 h del matí i a les 15.30 h de la vesprada.
• Les portes de l’entrada es tancaran a les 9.10 h i a les 15.35 h.

Els familiars dels alumnes de Primària deixaran als seus fills/filles a l’entrada del col·legi.

Es recomana deixar lliure l’espai que hi ha en la porta d’eixida al carrer i la porta d’accés que comunica amb el pati d’educació infantil.

• Els alumnes d’educació infantil i primer cicle eixiran 5 minuts abans per tal d’evitar aglomeracions a la porta d’entrada.

• Per tal de no interrompre les classes, els alumnes que arriben fora d’hora i sense causa justificada, no podran entrar fins l’hora de pati,(10.0 h. pel matí i 15.30 h. per la vesprada).

• Per a poder absentar-se del col·legi s’haurà de portar una notificació del pare/mare, i ser recollit per un d’ells o per una persona responsable amb qui la família haja delegat.

• A l’hora d’entrar a classe l’alumnat ho farà amb el seu tutor o tutora i anirà directament a la seua aula.

• Davant d’una absència del fill o filla, bé sigue llarga o curta, els pares ho comunicaran el més prompte possible al tutor/a.

Les famílies (pares, mares, tutors/es) no poden anar pels passadissos en horari escolar. Han de preguntar en Consergeria i se’ls informarà de l’horari d’atenció i persona disponible


Associació de Mares i Pares d’Alumnes.

Dilluns de 12.30 a 13,30 hores / Dijous de 17.00 a 18.00 hores Lloc: despatx AMPA